Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

 Firma vznikla v roku 1992 ako veľkoobchod s drogistickým tovarom s hlavným zameraním na zásobovanie potrebným materiálom kadernícke a kozmetické salóny.  nadviazali sme na prácu zlikvidovanej spoločnosti
REMPO š. p..
  

 

Kadernícke potreby

Veľkoobchod  drogéria - kozmetika

 POZOR ZMENA  : 

 

FIRMA  SLOVREMPO s.r.o  ZANIKLA v dôsledku

     ZLÚČENIA  s firmou  inavia s.r.o

 

FIRMA  inavia s.r.o , Hronská 85, 974 01 Banská Bystrica

IČO:  46 065 164  JE PRÁVNYM NÁSTUPCOM ZANIKNUTEJ FIRMY.